Tótvázsony

Általános iskola

Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskola
Cím : Tótvázsony, Iskola u. 1.
Tel: 88/506-760
honlap : www.totvazsony.sulinet.hu
tagintézmény vezető : Kapitány Veronika Zsuzsanna
 
Iskolánk bemutatása
 
Intézményünk a Veszprémi Érsekség fenntartásában, a Padányi Katolikus Iskola tagintézményeként működik.
 
Adatok:
Tanulói létszám : 120 fő
 
 
Pedagógus létszám :                                                     
          főállású :  12 fő
            óraadó :   2 fő
Gyed-en, Gyes-en: 2 fő
 
Technikai dolgozók: 2 fő
               
          takarítónő : 2 fő
 
 
Jelenleg 120 diák jár hozzánk. Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek.
A gyerekekkel és szüleikkel közvetlen, személyes kapcsolatban vagyunk, kérdéseikkel bátran fordulhatnak hozzánk.  Tanulóink nagy része a helyi óvodából érkezik.
A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára. Diákjaink sok szép, színes falusi rendezvény részeseivé is válnak.
Az intézményben német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, melynek keretében a diákok megismerkednek a magyarországi német kisebbség történelmével, kultúrájával, hagyományaival. Testvérkapcsolataink: Tótvázsony- Dobel(Németország)
                                                                 Hidegkút- Deutsch-Kaltenbrunn (Ausztria)
Emelt óraszámban tanulnak németet, s az ügyesek a 8. év végére akár nyelvvizsgával is megpróbálkozhatnak. 2008-ban bevezettük a német belső vizsgát a 8. évfolyamnak, aminek témakörei, hangulata az alapfokú állami nyelvvizsgához hasonló.
A testnevelés órákkal és sportkörökkel biztosítjuk diákjaink számára a napi testmozgás lehetőségét. Az örökmozgó gyerekek a területi, kistérségi sportversenyeken is szépen szerepelnek. Ősszel házi diákolimpiát szervezünk mindenki nagy örömére.
Az iskola csaknem minden évben szervez területi vagy megyei szintű versenyt is. Ilyen volt 2007-2008-ban a megyei bibliai vetélkedő, a 2009-ben rendezett német nyelvi internetes verseny, amit a kistérség iskoláinak hirdettünk és 120-150 gyerek vesz rajta részt. Részt veszünk az anyaiskolánk által szervezett kulturális és tanulmányi versenyeken is.
Szakképzett logopédus és fejlesztő pedagógus segíti a tanítók munkáját és foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő, részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, beszédhibás) gyerekekkel.
Az alsó tagozatos gyerekeknek 16.30-ig napközis, a felsősöknek tanulószobás elhelyezést biztosítunk, ahol szakképzett pedagógusok segítenek a felkészülésben.
A tanulószoba és napközi nyitva tartását a szülői igényekhez igazítjuk.
Diákjainknak számos szabadidős tevékenységet kínálunk: alsós furulya szakkör, sportkörök, rajz, informatika szakkör.
 A végzősök részére középiskolai felkészítőt szervezünk magyar, matematika és német tárgyakból. A gyerekekkel, szülőkkel végzett közös munkánk eredményeként a tanulóink többsége a középiskolában is megállja helyét.  Pedagógusaink a lassabban haladóknak korrepetálásokat tartanak. Figyelünk a tehetségesekre is, több tanulmányi versenyen indítjuk őket.
Intézményünk a balatoncsicsói művészeti iskola kihelyezett tagozataként működik Ennek keretében diákjaink harmonikázni, zongorázni tanulhatnak, és megismerkedhetnek a szolfézs alapjaival is. Zeneszerető tanulóink sok szép díjat gyűjtöttek már a különböző zenei versenyeken, koncerteken.
Felső tagozatos tanulóink az iskola nagyobb épületében töltik mindennapjaikat, ahol szaktantermekben tanulnak. Számítógép termünket folyamatosan fejlesztjük, gépparkunk teljesen megújult, internetes hozzáférést biztosítunk. A tanulók megtanulják jól használni a világhálót, az önálló információszerzésre igyekszünk megtanítani őket. Uniós forrás segítségével interaktív táblákhoz jutottunk, aminek segítségével érdekesebbé, látványosabbá tehetjük tanóráinkat.
Az alsósok a kisebb épületben vesznek részt a foglalkozásokon. Berendezési tárgyait, kedves, barátságos falfestményeit életkoruknak megfelelően tanítóink készítették el.
Korszerűen felszerelt tornatermünk nemcsak a diákok, hanem a falu lakosai egészségének megőrzését, kikapcsolódását is szolgálja.
Tornatermünk és igényes, szép aulánk alkalmas rendezvények, ünnepélyek megtartására is. A füvesített, fákkal, virágokkal teli iskolaudvaron diákjaink kellemes, igényes környezetben, jó levegőn tölthetik az óraközi szüneteket.
2007-től viseljük az Ökoiskola címet. A környezeti nevelés kiemelt feladatunk, ökoprogramunk keretében megismertetjük a gyerekeket a környezetvédelem feladataival. A környezeti nevelés aktuális kérdései az osztályfőnöki órákon is feldolgozásra kerülnek. Nagyon büszkék vagyunk erre a címre.
2009-ben elnyertük az Erőszakmentes és egészségtudatos iskola címet is. Ezen elismerések feladatot is jelentenek számunkra, hiszen a környezet védelme, egészséges életmód kialakítása, az erőszakosság visszautasítása csak úgy valósulhat meg, ha folyamatosan dolgozunk érte.
Munkánkat rendszeresen segíti iskolarendőrünk, aki baleset- és bűnmegelőzési foglalkozásokat tart. Védőnőnk minden évben az éves egészségnevelési tervnek megfelelően foglalkozik diákjainkkal.
Iskolánk régi tanítónője, Mohácsi Mihályné segítségével létrehoztuk a Te Jövődért Alapítványt.
Az alapítvány célja: A nevelési és oktatási tevékenység tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a gyermekek értelmi fejlődésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása, a pedagógusok szakmai fejlesztése tanfolyamokon, képzéseken, szakmai napokon való részvételük támogatása, szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése, a tanuló ifjúság és a gyermekek egészségtudatos, környezettudatos gondolkodásának kialakítása, a környezetvédelem és a természetvédelem előmozdítása, a fiatalok és a gyermekek erőszakmentes közösségének létrehozása prevenciós programok szervezésével, a tehetséges gyermekek felkarolása, tehetséggondozás, ösztöndíj létrehozása, a tehetséges gyermekek jutalmazásának támogatása, az iskolaépület állagának megóvása, fejlesztése, felújítása, az iskola eszközrendszerének fejlesztése, állagának megóvása. 
A fenti célok megvalósításához bármilyen segítséget, hozzájárulást nagy örömmel elfogadunk. Az alapítvány adószáma: 18207972-1-19, melyre 1%-os SZJA felajánlásokat is szeretettel fogadunk.
Iskolánkban főzőkonyha is üzemel. Tágas, napfényes ebédlőnkben kultúrált körülmények között étkezhetnek tanulóink, akiket változatos, olcsó, házias menükkel várunk. Igény szerint tízórait és uzsonnát is biztosítunk számukra.
Munkánk során figyelembe vesszük a szülők elvárásait, mert hisszük és valljuk, hogy csak közös erővel, egymást támogatva tudjuk a gyermek személyiségét fejleszteni, képességeit kibontakoztatni, értékrendjét az alapvető értékek szerint kialakítani és megerősíteni. Igyekszünk a társadalmi igényeknek, de a keresztény értékrendnek megfelelő módon tanítani és nevelni a családok által hittel és szeretettel ránk bízott gyermekeket.
Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat, köszönjük a bizalmat!
                                                                                                      Kapitány Veronika Zsuzsanna
                                                                                                             tagintézmény vezető