Tótvázsony

AKT Egyesület

 
Alkotó Kulturális Kör Tótvázsony Egyesület
 
Székhely: 8246 Tótvázsony Magyar utca 101.
Egyesület elnöke: Nagy Gellértné
Tel.: 20/2621200
E-mail: [email protected]
személyi  jövedelem-adó 1 % gyűjtése
Adószám: 18282735-1-19
 
Egyesületünk 2012-ben alakult. Célunk a helyi és környékbeli szakemberek felkutatása és bevonása olyan oktatói tevékenységbe, mely a kézművesség, ipar- és népművészet, képzőművészet terén segíti a helyi lakosok, kiemelt helyen az ifjúság alkotói tevékenységét. Célunk a hagyományőrzés mellett az új utak keresése az önkifejezéshez. Valamint olyan technikák elsajátítása, mely kikopott az iskolai oktatásból. A színes alkotói tevékenység során célunk a résztvevők ízlésformálása, jellemépítése, önfegyelemre, kitartásra nevelése, értékek létrehozása amatőr és professzionális szinten kis. Az egyesület szeretne alkotó teret /eszközt és tudást / biztosítani a helyben szervezett szakkörökben, táborokban, családi közös alkotó napokon, falu rendezvényeken. Szeretnénk hozzásegíteni tagjainkat szakmai továbbképzésekhez, mellyel tovább gazdagítják településünkön elérhető alkotói tevékenységek tartalmát, színvonalát.
 
Tagcsoportjaink:
Tótvázsonyi Hímző Műhely, amely térségünk egyik leginkább fejlődő, és szakmai értelemben is    kiemelkedő hagyományőrző csoportja. Művészeti vezetője: Szuperné Bohus Judit népi iparművész.
Pince Műhely- mely egy alkotó tér a helyi általános iskola pincéjében, a régi technika terem.
-Kerámia szakkör vezetője: Réthy Orsolya, keramikus
-Alkotó műhely vezetője: Nagy Katalin, rajz- vizuális kommunikáció szakos tanár, gyógypedagógus.
Elérhetőség:
[email protected]
Pince Műhely@pincemuhely facebook oldalon
 
 
 

Alkotó Műhely

Vezetője: Nagy Katalin, rajz- vizuális kommunikáció szakos tanár, gyógypedagógus
elérhetőség:
[email protected]
Pince Műhely@pincemuhely facebook oldal
 
Az Alkotó Műhely 2018-tól működik a helyi általános iskola pincéjében, a régi technika teremben, a Pince Műhelyben. Elsősorban óvodás és iskolás korú, alkotni vágyó gyermekek számára jött létre. Egyéni és csoportos foglalkozások egyaránt vannak, heti rendszerességgel, nyáron családi alkotónapokat, évente kiállítást rendezünk.
Nemcsak a tehetséges gyermekek számára ajánlott, hanem azok számára is, akik valamilyen okból nem szeretnek rajzolni, alkotni. Itt elsősorban az alkotás örömét élik meg a gyermekek, az egyéni kreativitásból, fantáziából merítenek. Együtt keressük a vizuális probléma megoldására a megfelelő technikát határok nélkül. Egyaránt alkotunk síkban és térben  a legváltozatosabb anyaghasználat mellett. Igény és lehetőség szerint bővítem a csoportfoglalkozásokat, és a tematikát. Hamarosan elindul a grafika szakkör is, melyen megismerkedhetnek a tanulók a papírmetszettel, linometszetttel, monotípiával és egyéb grafikai eljárásokkal.
 
 
 
Tótvázsonyi Hímző Műhely
 
Székhely: Tótvázsony, Magyar utca 101.
Csoportvezető: Nagy Gellértné
E-mail: [email protected]
tel: 06 20/262-1200
Művészeti vezető: Szuperné Bohus Judit Gránátalma díjas népi iparművész
 
Tótvázsonyban a hímzést 2014. őszén a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája által kezdeményezett „Újra öltünk és örökítünk” elnevezésű projekt indította útjára. Jelenleg 10 fő részvételével folyik a munka. A projekt célja, településünkön feledésbe ment Balaton-felvidéki hímzéskultúra felelevenítése, és továbbadása. A Tótvázsonyi Hímző Műhely településünk és térségünk egyik leginkább fejlődő, és szakmai értelemben is kiemelkedő hagyományőrző csoportjává vált. 2017-ben létrehoztuk a Tótvázsonyi Örökség díjat, a település közösségi és kulturális életében sokat munkálkodó személyek, és civil szervezetek elismeréseként. Hímzéseink minden évben országos kiállításokon jelennek meg. Több alkalommal alkotói díjban részerültünk. Munkáinkat állandóan zsűriztetjük. A zsűrizett munkáink bekerültek a Tótvázsonyi Értéktárba is. A Tótvázsonyi Komatál programhoz 2015-től, minden alkalommal, hímzett kenyérkednővel járulunk hozzá. 2019-ben kétnapos hímzőkiállítást és konferenciát szerveztünk, melynek témája: Balaton-felvidéki hímzés. Cél az volt, hogy találkozási és tanácskozási lehetőséget teremtsünk a környező településeken működő szakkörök, műhelyek, egyéni alkotók, és szakemberek, valamint a népművészeti alkotásokat kedvelő és szerető közönség számára. Kutatómunkát végzünk településünk és térségünk hímzés hagyományainak felderítésére. A talált anyagot újragondolva elkészítjük. Jártunk Csernátonban, ahol sok, értékes tapasztalatot szereztünk, ill. anyagot gyűjtöttünk a Haszmann Pál Múzeumban is. Feldolgozásuk folyamatos. Igyekszünk településünkön a hímzés hagyományait jobban megismertetni. Tartunk foglalkozásokat a település gyermekeinek, bemutató sátrunk van a falunapon. Hímzőtanfolyamokon képezzük tagjainkat. Havonta két alkolommal találkozunk a Tetőtérben.
 
A Tótvázsonyi Hímző Műhely 2019-től az Alkotó Kulturális Kör Tótvázsony Egyesület tagcsoportjává vált. adószám: 18282735-1-19 Így lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó 1 %-nak gyűjtésére, valamit állami támogatás elnyeréséhez pályázatok benyújtására.
 
Támogatóink: Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, Tótvázsonyi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szuper Miklósné, Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt..