Tótvázsony

Őszidő Nyugdíjasklub

 
Székhely: 8246 Tótvázsony, Virág utca 14/14
Vezetője: Pázmándiné Oszkó Ildikó
Vezető elérhetősége: 30/4345792, 88266067
                                        20/2199130   
e-mail:  [email protected]
Adószámunk: 18275430-1-19
 
Az „Őszidő” Nyugdíjasklub 1998. január 5.-én kezdte meg működését. Jelenlegi taglétszám 34 fő.
 
Az Egyesület célja: Tótvázsony és térsége nyugdíjas lakóinak összefogása, érdekeik sokoldalú képviselete, érdeklődési körüknek megfelelő foglalkozások, kulturális tevékenységek megszervezése, mindennapi életvitelükben való aktív segítségnyújtás, generációk közötti kapcsolatok ápolása.
 
Tevékenységi köre:
rendszeres találkozások, klubfoglalkozások
kirándulások, túrák, nyugdíjas torna megszervezése
kulturális hagyományok ápolása –népdalkör működtetése
színház és egyéb kulturális tevékenységek megtekintése
ünnepek, ünnepélyek, szórakoztató műsorok megszervezése
előadások, tájékoztatások szervezése a nyugdíjasokat érintő témákról (egészségügyi előadások, közbiztonsági, önkormányzati tájékoztatás, más népek kultúrájának megismerése, filmvetítés, irodalmi délután stb.)
a nyugdíjasok életének megjelenítése írott és elektronikus formában
civil alapon együttműködés, kapcsolattartás más nyugdíjas klubokkal, szervezetekkel
 
A Klub népdalköre évente több alkalommal is részt vesz és sikeresen szerepel a falu kulturális rendezvényein, megyei népdalkör találkozókon, nyugdíjas fesztiválokon és természetesen saját rendezvényeinek is állandó szereplői. Irodalmi vetélkedőn való részvételt támogatjuk.
A Klub a működéséhez, fenntartásához szükséges összeget önkormányzati támogatásból, pályázaton nyert összegből és a lakosság által felajánlott 1%-ból fedezi.
Klub tagja lehet: minden nyugdíjas magyar állampolgár, aki azt írásban kéri, tagságának nincs törvényi akadálya.
A klub pártoló tagja lehet: minden belföldi vagy külföldi személy, aki nem kíván tag lenni, de a klubot céljai elérésben anyagi eszközökkel vagy egyéb módon támogatja.
 
Szeretettel hívunk minden nyugdíjast körünkbe!
Tagságunk gyarapítása és aktivizálása most a cél.