Tótvázsony

Őszidő Nyugdíjasklub

Egyesület neve: „Őszidő” Nyugdíjasklub

Székhely:     8246 Tótvázsony, Magyar u. 27/A
Vezetője: Weinhardt Ferencné
Vezető elérhetősége: 70/5716776
                                        20/2199130    
e-mail: [email protected]
Adószámunk: 18275430-1-19
 
Az „Őszidő” Nyugdíjasklub 1998. január 5.-én kezdte meg működését. Jelenlegi taglétszám 41 fő.

Az Egyesület célja:
Tótvázsony és térsége nyugdíjas lakóinak összefogása, érdekeik sokoldalú képviselete, érdeklődési körüknek megfelelő foglalkozások, kulturális tevékenységek megszervezése, mindennapi életvitelükben való aktív segítségnyújtás, generációk közötti kapcsolatok ápolása.
 
Tevékenységi köre:
-rendszeres találkozások, klubfoglalkozások
-kirándulások, túrák, nyugdíjas torna megszervezése
-kulturális hagyományok ápolása
–népdalkör működtetése
-színház és egyéb kulturális tevékenységek megtekintése
-ünnepek, ünnepélyek, szórakoztató műsorok megszervezése
-előadások, tájékoztatások szervezése a nyugdíjasokat érintő témákról(egészségügyi előadások, közbiztonsági, önkormányzati tájékoztatás, más népek kultúrájának megismerése, filmvetítés, irodalmi délután stb.)
-a nyugdíjasok életének megjelenítése írott és elektronikus formában
-civil alapon együttműködés, kapcsolattartás más nyugdíjas klubokkal, szervezetekkel
 
Az Egyesületen belül működő népdalkör évente több alkalommal is részt vesz, és sikeresen szerepel a falu kulturális rendezvényein, megyei népdalkör találkozókon, nyugdíjas fesztiválokon és természetesen saját rendezvényeinek is állandó szereplői. A népdalkör vezetője: Zsár Ferencné Az Egyesület a működéséhez, fenntartásához szükséges összeget önkormányzati támogatásból, pályázaton nyert összegből és a lakosság által felajánlott 1%-ból fedezi. Klub tagja lehet: minden nyugdíjas magyar állampolgár, aki azt írásban kéri, tagságának nincs törvényi akadálya. A klub pártoló tagja lehet: minden belföldi vagy külföldi személy, aki nem kíván tag lenni, de a klubot céljai elérésben anyagi eszközökkel vagy egyéb módon támogatja.
Tisztelettel várunk minden nyugdíjast körünkben!