Tótvázsony

Cristkindl-spiel

 
 
Cristkindl-spiel hagyományok Tótvázsonyban
 
„Veszprém megye falvaiban a katolikus németek közreműködésével a 18. század lett a hitélet, a népi ájtatosságok kibontakozásának és igazán elevenné válásának időszaka.”1
 
Tótvázsonyi Cristkindl-spiel
„A Cristkindl-k az éjféli mise előtt körülállták az oltárt, és még egyszer eljátszották az egész játékot. Több éneket énekeltek, mint a házaknál. A betlehemi istállót, bölcsőt, Apfelstreußt, korbácsot a mellékoltárra tették. A leányok levették a koszorút a fejükről, és a gyertyatartókra helyezték. Február 2-ig, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjáig, a karácsonyi ünnepkör befejezéséig hagyták ott azokat.”2
 
„ÁLLANDÓ SZEREPEK: Két pásztorfiú (leányok), egy nagyangyal, egy Mária, egy Jézuska, egy istállóvivő angyal és a kisangyalok. Az utóbbiak annyian voltak, ahányan a baráti kör tagjaiból a 6 állandó szereplőn felül még maradtak. Kellékek: A nagyangyal kezében almába szúrt rozmarint ág –színesen kidíszítve. Mária kezében színes rózsákkal díszített bölcső. Az istállót vivő angyal díszes istállót tartott a kezében. Jézuska kezében fűzvesszőből font virgács volt. Azt jelképezve – Isten a rosszat megbünteti. A kisangyalok gyertyát és csengőt tartottak. A ruhájuk sajátjuk volt. Ilyen fehér lerakott szoknyába jártak a bálba. A pásztorok ruha darabjai is megtalálhatók voltak a családban.” A kellékeket sokáig őrizték a szekrényekben, s a későbbi csoportoknak kölcsönadták. A szalagok nagy részét a besorozott regrutáktól kapták kölcsön, így a nemzeti színű szalag sohasem hiányzott a díszek közül.
 
Történeti áttekintés
 
A legrégebbi csoport, akikre még emlékeznek, az első világháború előtti évben indult. Geitzné Genovéva tanította őket.
1916-ban, a 20-as években, 193o-as években, indultak a csoportok.
1940-ben indult az utolsó csoport.
1955-ben felújították a játékot.
1950-es évek végétől 1972-ig betlehemes játékkal járták a falut az iskolás gyerekek. Főleg fiúkból állt a csoport.
1977-ben 11 lány és 4 fiú szerepelt csak a templomban az éjféli misén.
1982. december 28-án a veszprémi Művelődési Központ, az Országos Oktatástechnikai Központ filmet készített, az 1982. karácsonyán szereplő Christkindl játékról.
1986-os csoportot filmre vette a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója: 1987. február 12-én sugározta a Televízió. „2
 
Forrás:
1 idézet: Hagyományok, Magyar értékek és Hungarikumok Veszprém megyében című kiadvány Szokások, hagyományőrző közösségek c.
2 idézet: Schönwald Mária: Tótvázsony község német származású lakóinak néprajza
 
Az általános iskola tanulóinak betanítását 1994-ig Schönwald Mária tanárnő végezte, őt követve pedig, Heilig Zoltánné tanárnő végzi. Vezetésével él tovább napjainkban is ez a hagyomány. Ez egy élő hagyomány, mely fontos része településünk sváb lakossága részére. Évek során a szereplésekről sok dokumentáció készült. Ennek a hagyománynak a megőrzése, gyakorlása a következő generációknak történő átadása, erősíti az iskolás gyerekek német, ill. sváb nyelvtanulás iránti érdeklődését. A játék felkészülése során, megismerkednek a keresztény értékekkel, mely növeli a hitélet iránti érdeklődésüket, elhivatottságukat.