Tótvázsony

Református templom Bibliája

Református templom Bibliája, Tótvázsonyban
 
Az 1931-es díszkiadású Biblia Szabó Géza tiszteletes birtokában volt, aki a helyi egyházközségre hagyta örökségül. A mindenkori gondnok őrizte, Göde Gábortól kapta Szabó Péter, aki a jelenlegi tiszteletesnek adta lemondásakor. Szabó Péter emlékei szerint az 1970-es templomfelújításkor is megtekinthető volt, az ide jövő munkások, akik szintén reformátusok voltak, lapozgathatták a könyvet. Jelenleg a református templomban található az Úr asztalán, ebből tartják a reggeli bibliaolvasást. (Forrás: Szabó Péter, 2017. január)
 
Ez a könyv egy élő emlékezet alapja az elmúlt száz év református közösségi életéről, melynek további kutatása erősen javasolt. A Biblia azon kevés jelenleg ismert református tárgyi emlék, melynek mind szakrális, mind közösségi értéke jelentős.