Tótvázsony

120 millió Ft támogatás

Tótvázsony Község Önkormányzata 120 millió Ft támogatást nyert a csapadékvíz elvezetési problémák megoldására. A projektben, a meglévő árkok tisztítása és új árkok kialakítása is meg fog valósulni. Lakossági fórumokon fogunk egyeztetni az érintettekkel, hogy kinek milyen gondja volt korábban a nagy mennyiségű csapadékvízzel. A projekt fizikai megvalósulása 2018. tavaszán tud megvalósulni, a tervezési és közbeszerzési munkák az idei évben fognak zajlani.