Tótvázsony

Bölcsődei beíratás

HIRDETMÉNY
 
BÖLCSŐDEI BEIRATÁS
 
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a kedves szülőket, hogy a Hajnal Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2020/2021-es nevelési évre a bölcsődei beíratás online formában történik
 
2020. április 1-től –április 20-ig.
 
Felvételi körzete: Tótvázsony és Hidegkút községek közigazgatási területe.
 
A bölcsődei beíratás során, azok a szülők, akik 2020/21-as nevelési évben bölcsődébe kívánják íratni gyermeküket, szándékukat jelezhetik, előzetes igényfelmérés céljából. A bölcsődébe 20 hetes kortól vesszük fel a gyermekeket.  A 2020/201-es nevelési év során folyamatos felvételt biztosítunk a férőhelyek feltöltéséig.
Felvételi kérelem a honlapról letölthető. / hajnalovi-bolcsi.hu/
 
A beíratásokhoz szükséges egyéb dokumentumokat a gyermekek bölcsődei beszoktatásának megkezdésekor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni.
 
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, vagy anyakönyvi kivonat, lakcímkártyája, TAJ- száma,
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, email cím, telefonszám,
  • sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • munkáltatói igazolás, vagy szándéknyilatkozat a munkába állás időpontjáról,
 
Az intézményvezető a gyermek felvételéről hozott döntéséről legkésőbb 2020. április 30-ig, illetve folyamatosan, a jelentkezés időpontjától számított 15 napon belül tájékoztatja a szülőket.
A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.
Esetleges kérdéseiket telefonon vagy mailben feltehetik az intézményvezetőnek:
       mail: hajnalovi@totvazsony,hu                    tel: 06203162223
 
Tótvázsony, 20120. március 31.                          
Bárány Péter
                                                                                                 jegyző