Tótvázsony

Bursa Hungarica

 
Tótvázsony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja 2023. évre a BURSA-HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.
 
A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Tótvázsony önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A típusú pályázat”),
 
illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2023/2024. tanévtől kezdődően tanulmányaikat ténylegesen megkezdik. (“B”) típusú pályázat)
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
 
 
Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet leadni.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.november 3.