Tótvázsony

Eb összeírás 2023


FONTOS!
Tótvázsony község területén ebek összeírására kerül sor 2023. július 1. és augusztus 31. között.
Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Tótvázsonyi Polgármesteri Hivatalban (8246 Tótvázsony Magyar u. 101.) illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.totvazsony.hu), nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
Személyesen vagy postai úton az alábbi címre:
Tótvázsonyi Polgármesteri Hivatal 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
[email protected] email címre 
Ügyfélkapuval rendelkezőknek lehetőségük van az e önkormányzati portálon keresztül
 
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023.08.31.
 
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható és az ebek oltása kötelező!
Az adatszolgáltatás megtagadása minden esetben szabálysértési eljárást von maga után. A chip vagy oltás nélkül tartott állatok után az állatvédelmi hatóság bírságot szab ki, az oltás vagy chip beadatására való kötelezés mellett. A bírság adók módjára behajtható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2023.08.31-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Adatlap INNEN tölthető le!