Tótvázsony

Karbantartó állás

 
 
Tótvázsony Község Önkormányzata
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tótvázsony Község Önkormányzata

Karbantartó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzat intézményeinél és ingatlanjainál előforduló javítási, karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése. Épület karbantartási feladatok, valamint a közterületek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
8 Általános végzettség
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakmunkás bizonyítvány
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Ferenc nyújt, a 06-20/269-2017 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Tótvázsony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOT/941/2021, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.
  • Elektronikus úton Sipos Ferenc részére a [email protected] E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Sipos Ferenc, Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 21.