Tótvázsony

Kerti hulladék égetés szabályai

 
 
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
 
1.§ (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
 
 
(2) Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1) bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
 
(3) Az égetés március 1. és május 31. között, továbbá szeptember 1. és november 30. között lehetséges, hétköznapokon 8 – 18 óra között, szombaton 14 – 18 óra között.
 
(4) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a község teljes közigazgatási területén.
 
2. § (1) Tilos égetni:
a) Kisfeszültségű (0,4 kV), Középfeszültségű (11-35 kV), Nagyfeszültségű vezetékek (132 kV) alatt
b) Távközlési vezetékek alatt
c) Véderdők és helyi védelem alatti területeken
 
(2) A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben tilos.
 
(3) Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétől -, azok működési ideje alatt.
 
3. § (1) Az avart és a kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az emberi egészséget, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyezteti, a környezetet pedig nem károsítja.
 
(2) Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
 
 
(3) Nagy mennyiségű füstöt kibocsátó anyagot égetni tilos. Túlzott füst- illetve koromképződés esetén a tüzet azonnal el kell oltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
 
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
 
(5) A szabadban tüzet vagy üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.
 
4. § (1) Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb veszélyes hulladékkal nem keveredhet.
 
(2) Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot keletkezési helyén tilos elégetni.
 
(3) Külterületen, lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, valamint a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék helyben történő égetése tilos.