Tótvázsony

Kerti hulladék égetése

 
 
Az avar és kerti hulladék égetéséről
 
szeptember 1. és november 30. között lehetséges
 
SZERDÁN 10 – 19 óra között
 
SZOMBATON 14 – 18 óra között.
 
 
1.§   (1)   Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
 
(2)   Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, amikor kezelésük az (1) bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
 
         2. §  (1) Tilos égetni: Kisfeszültségű, Középfeszültségű, Nagyfeszültségű vezetékek alatt,       Távközlési vezetékek alatt, Véderdők és helyi védelem alatti területeken
 
(2)   A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben tilos.
 
(3)   Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétől -, azok működési ideje alatt.
 
3. §  (1)   Az avart és a kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az emberi egészséget, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyezteti.
 
(2)  Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
 
(3) Nagy mennyiségű füstöt kibocsátó anyagot égetni tilos. Túlzott füst- illetve koromképződés esetén a tüzet azonnal el kell oltani.
 
(4)  A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
 
4. §  (1)   Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal nem keveredhet.