Tótvázsony

Kerti hulladék égetése

 
 
 
Avarégetés szabályai Tótvázsonyban és Kövesgyűrpusztán
 
2021. február hónapban lehetséges
 
Tűzgyújtás és égetés szerda 10:00-17:00 és szombat 13:00-17:00 között, szélcsendes időben megengedett, tartós füstölés viszont nem megengedett.
 
A tüzet mindkét esetben 17:00 óráig teljesen el kell oltani.
 
(1) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen.
 
(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
 
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
 
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 
(5) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
 
(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.
 
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
 
(8) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni, hogy
a) kizárólag kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,
b) égetés csak szélcsendes időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség),
c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.
 
(9) Tilos nyílt téren vagy bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.