Tótvázsony

Kisgyermeknevelő gondozó állás

 
 
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony

kisgyermeknevelő gondozó munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.08.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Hajnal utca 1.
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 3 év alatti gyermekek bölcsődei nevelése, gondozása
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
  Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő gondozó,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
      Felsőfokú képesítésű kisgyermeknevelő gondozó,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz, motivációs levél, oklevél másolatok, erkölcsi bizonyítvány
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021.12.01. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 11. 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magasi Jánosné nyújt, a +36/203162223 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
   Elektronikus úton Magasi Jánosné részére a [email protected] E-mail címen keresztül.
 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.24.