Tótvázsony

Óvodai beíratás

 

HIRDETMÉNY

 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az
 
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
BEIRATÁSA
 
Tótvázsonyban a Hajnal Óvoda és Bölcsődében a következő módon történik:
 
 
 Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról egyedi eljárási szabályokat határozott meg,
 
 
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása
 
 
A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától kapott névsor alapján 2020. április 21-ig automatikusan felvesz a felvételi körzetébe tartozó minden olyan gyermeket, akiről nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvodába felvették. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A Hajnal Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete a Tótvázsony és Hidegkút községek közigazgatási területe.
 
Vagyis az e településeken élő, vagy ide bejelentett gyermekek, akik 2020 augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, 2020. április 21-ig automatikusan felvételre kerülnek, kivéve azokat a gyermekeket, akikről jelzés érkezik arról, hogy másik óvodába nyertek felvételt.
 
Azon szülők, akiknek a gyermeke 2020. december 31-ig tölti be a 3. életévét, jelezzék előfelvételi szándékukat az intézmény vezetőjének.
 
Intézmény vezetője: Magasi Jánosné
Elérhetősége: +36 203162223
 
 
Eljárás azoknak a szülőknek a részére, akik az intézmény felvételi körzethatárán kívüli intézményt szeretnének választani gyermekük számára:
 
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon, vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
Más körzetből érkező felvételi kérelmekről az óvoda a szabad férőhelyei függvényében a hozzá beérkezett szülői szándéknyilatkozatok alapján hoz döntést.
Az esetleges személyes beíratások alkalmával a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel a vezető beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.
 
Ebben az esetben kérjük, telefonon egyeztessen az intézmény vezetőjével.
Intézmény vezetője: Magasi Jánosné
Elérhetősége:              +36 203162223
 
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét
 
 
                                                                                                         
Tótvázsony, 2020. március 30.
Bárány Péter
jegyző