Tótvázsony

Óvodai és bölcsődei beíratás

 
 
ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATÁS
 
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a kedves szülőket, hogy a Hajnal Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja:
 
2021. április 28 -29 (szerda csütörtök - 8.00 -11 -ig és 13.00- 16.00 óráig
A beíratás helye: Hajnal Óvoda és Bölcsőde, Tótvázsony, Hajnal u. 1.
Felvételi körzete: Tótvázsony és Hidegkút községek közigazgatási területe
 
  • Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke
2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2021/22–es nevelési év során tölti be 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe vesszük az óvodában).
  • A bölcsődei beíratás során, azok a szülők, akik 2021/22-as nevelési évben bölcsődébe kívánják íratni gyermeküket, szándékukat jelezhetik, előzetes igényfelmérés céljából. A bölcsődébe 20 hetes kortól vesszük fel a gyermeket, folyamatosan a férőhely feltöltéséig.
 
A beíratásokhoz szükséges dokumentumok:
 
- a gyermek nevére kiállított
    személyi azonosító, vagy anyakönyvi kivonat,
    lakcímkártyája,
    TAJ- száma,
- a szülő (törvényes képviselő)
      személyi igazolványa,
      lakcímkártyája,
      email cím, telefonszám,
- sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 
Lehetőséget biztosítunk   az online beiratkozásra:
    a www.hajnalovi-bolcsi.hu  intézményi honlapról letölthetők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyet kitöltve, aláírva [email protected] címre kell beküldeni.
 
Online beíratás esetén a gyermek intézménybe érkezésének első napján kell bemutatni a beíratáshoz szükséges dokumentumokat.
 
Az intézményvezető a gyermek felvételéről hozott döntéséről legkésőbb 2021. május 26-ig tájékoztatja a szülőket.
A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.
 
 
 
Tótvázsony, 2021. március 30.                                            
Magasi Jánosné
intézményvezető