Tótvázsony

Óvodapedagógus állás

 
 
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
 
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony
 
óvodapedagógus
 
munkakör beöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Hajnal u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályban előírt óvodapedagógusi feladatok. Az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően óvodás gyermekek nevelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
  • Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magasi Jánosné nyújt, a +36203162223-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony címére történő megküldésével (8246 Tótvázsony, Hajnal utca 1.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •  
  • Elektronikus úton Magasi Jánosné részére a [email protected] E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 3.