Tótvázsony

Óvodapedagógus állás

 
 
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony
 
óvodapedagógus
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                    
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Hajnal utca 1.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3- 6 éves gyermekek óvodai nevelése gondozása.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
             
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Fényképes önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magasi Jánosné nyújt, a 203162223 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Magasi Jánosné részére a [email protected] E-mail címen keresztül