Tótvázsony

Pedagógiai asszisztens állás

 
 
 
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Hajnal utca.1. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógiai asszisztensi és számítógépes adminisztratív feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Középiskola/gimnázium
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, pedagógiai asszisztensi képesítés,
•         Irodai számítógépes ismeretek: Word, Excel, levelezés, ...
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magasi Jánosné nyújt, a 203162223 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony címére történő megküldésével (8246 Tótvázsony, Hajnal utca.1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
vagy
•         Elektronikus úton Magasi Jánosné részére a [email protected] E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 23.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Tótvázsony honlapja - 2021. július 5.