Tótvázsony

Óvoda

Hajnal Óvoda és Bölcsőde
 
Cím:                                       8246 Tótvázsony Hajnal u. 1.
Intézményvezető:                Magasi Jánosné
Telefon:                                 88/506-750
- Vezetői                                06 20/316-2223 
- Intézményi                         06 20/3155474
E-mail:                                   [email protected]
Honlap:                                 http://hajnalovi-bolcsi.hu
 
2010-től megújult akadálymentesített, 1 bölcsődei, 3 óvodai csoporttal, tornaszobával, sószobával, kiszolgáló helyiségekkel bővített, korszerű intézmény várja a felnőtteket és a gyerekeket. A modern épülethez nagy füves udvar tartozik napos és árnyékos részekkel, korszerű, színes játékokkal. A bölcsőde és az óvoda szakmailag önálló egységként, de teljes összhangban működik egymással, segítve a gyermekek folyamatos fejlődését.
Az intézmény 6.30-tól 17.00-ig tart nyitva. Az óvoda 3 vegyes, a bölcsőde 1 csoporttal működik. Az intézmény a tótvázsonyi, kövesgyűri és a hidegkúti gyermekeket fogadja, szállításuk kisbusszal történik. Az intézményi beiratkozás májusban, a gyermekek felvétele az év folyamán folyamatosan történik.
 Az intézmény saját konyhával rendelkezik, mely helyileg az iskolánál található. A készétel szállítását az önkormányzat biztosítja. Az óvodás gyermekek részére napi háromszori, a bölcsődéseknek négyszeri étkezést biztosítunk. Az intézményben lehetőség van az ingyenes étkezésre, melynek igénybevételéhez szülői nyilatkozat benyújtása szükséges
A fenntartó engedélyével a nyári időszakban (július-augusztus hónapban) négy hétre a karbantartási munkák, nagytakarítás miatt zárva tartunk.
Az intézmény alaptevékenysége:
- Általános és Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Bölcsődei ellátás
A bölcsőde 20 hetes kortól napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. A férőhelyek száma 12. A bölcsődei gondozást-nevelést 2 szakképzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő gondozónő végzi, és egy bölcsődei dajka segíti a munkájukat. Bölcsődei gondozásunk, nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakoztatására törekszik.
Az óvoda nevelő intézmény 3 éves kortól fogadja a gyermekeket az iskolaérettségi fejlettségi szint eléréséig. Férőhelyek száma 80. Az óvodai felvétel a 3. életév betöltésétől lehetséges. A nevelőmunkát 7 fő óvodapedagógus (3-an német nemzetiségi végzettségűek), 3 fő szakképzett dajka, és 1fő pedagógiai asszisztens látja el. A logopédiai ellátást a nevelési tanácsadó biztosítja.
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, az óvodai tevékenységek szeptember 1-től május 31-ig tartanak. Június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint összevontan üzemelünk.
1989 óta folyik német nemzetiségi nevelés, melyet kiemelt feladatunknak tartunk, a nyelvi környezet mesterséges megteremtésével. Célunk a német nyelv megismertetése, megszerettetése a gyermekekkel.
2009-óta „Zöld Óvoda” címmel rendelkezünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a környezet tudatosságra nevelést.
2016 óta napi szinten alkalmazzuk az alapozó mozgásterápiát a tanulási nehézségek megelőzésére.
Óvodai hagyományaink, rendszeres programjaink: dió, szőlő szüret, Márton nap
Mikulás, Adventi gyertyagyújtás, Farsangi mulatság, Húsvét, Évzáró - nagyok búcsúztatója, Vidám Hajnal Napok, Kirándulás, Játszóházak, Születésnapok megünneplése, Családi nap; Bábszínházi előadások, séták, kirándulások. A szülők az alábbi foglalkozások közül választhatnak: katolikus, és református hittan, Bozsik foci, Népi játék-néptánc ,Kutya terápia,
Intézményünket a Szülői Szervezet, és a „Linde” Tótvázsony-Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány támogatja. Tevékenységük révén az adó 1% -al és egyéb formában is támogathatnak bennünket.
A szülői nevelést támogatva valósítjuk meg helyi pedagógiai programjainkat. Kérjük, hogy az intézményben folyó nevelő-gondozói munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös céljaink megvalósítását