Tótvázsony

Kerékpárút

MEGKEZDŐDÖTT A TÓTVÁZSONY-NAGYVÁZSONY VEGYES FORGALMÚ ÚT KIVITELEZÉSE
TÓTVÁZSONY-NAGYVÁZSONY KERÉKPÁROZÁSRA KIJELÖLT ÉS VEGYES FORGALMÚ ÚT ÉPÍTÉSÉVEL HIVATÁSFORGALMI KERÉKPÁROS HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE – II. SZAKASZ 

   Tótvázsony Község Önkormányzata a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0020 azonosító számú pályázat beadásával 199 550 000 forint támogatást nyert el, mely forrásból október hónap végén megkezdődtek a vegyes forgalmú és kerékpározásra kijelölt út kivitelezési munkálatai. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, valósul meg. A beruházás szervesen kapcsolódik Nemesvámos Község Önkormányzatának hasonló tárgyban nyert pályázati forrásból megvalósuló kivitelezési munkálataihoz, melynek köszönhetően nemcsak Nagyvázsony érhető el biztonságos módon kerékpárral, hanem Nemesvámos és rajta keresztül Veszprém városa is. 
   A kivitelezési munkálatok megkezdését követően feszített ütemtervet kell megvalósítani a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozónak, hiszen a projektet nemcsak fizikailag, hanem pénzügyileg is zárni kell 2015. december 31. napjáig. Nagy kihívás ez kivitelezői és megrendelői oldalról egyaránt, hiszen a projektzárást tekintettel arra, hogy a forrás a korábbi támogatási időszakból (ún. „EU 2017-2013”) biztosított nem lehet kitolni, halasztani. 
 
   A beruházás megvalósításával Nemesvámos településsel egy régi álmot tudunk megvalósítani, hiszen több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír az elkészülő útberuházás. Egyrészről kerékpárral elérhetővé válik egyik irányba Nagyvázsony, a másik irányban Nemesvámos és Veszprém, melynek turisztikai oldalról fontos, a szabad munkaerő mozgás szempontjából pedig kiemelt jelentősége van. Másrészről az egymáshoz kapcsolódó, két beruházással megoldódik a mezőgazdasági gépek normális közlekedésének problémája is.
 
   A beruházás közlekedésbiztonsági szempontból is jelentős, mivel az új szakasz megvalósulásával a kerékpáros forgalom elterelődik a veszélyes tapolcai útról, így biztonságos közlekedést tesz lehetővé a kerékpárosok számára. Mindezek mellett a mezőgazdasági járművek is használhatják majd az elkészült utat, mivel az alkalmas lesz mind szélességben mind teherbírás szempontjából az ilyen típusú gépek mozgására. 
 
   A beruházás Tótvázsony közigazgatási határán kezdődik, szervesen kapcsolódik a nemesvámosi beruházáshoz, hiszen az ún. régi melorációs úton épül. A tótvázsonyi nyomvonal kiépített hossza a hidegkúti bekötőút burkolatszéléig 2,7 km, majd Nagyvázsony településközpontig a kerékpáros hálózat további létesítményei a meglévő burkolaton, forgalomtechnikai eszközökkel kerülnek kijelölésre 11,1 km hosszban. 
 
Az építési munkákat a Renesis Kft. végzi. A munkaterület átadása 2015. október 22-én történt meg.
 
A sajtóközlemény innen letölthető.